Cecilie Myrseth, fiskeri- og havminister.

Varsler ny havbruksmelding

Regjeringen vil starte arbeidet med en ny stortingsmelding om havbruk der de gjennomgår hele tillatelsessystemet for havbruk.

Publisert

- Det er behov for en grundig gjennomgang av alle de ulike tillatelsene for havbruk. Målet er at vi skal få på plass et mer helhetlig system som sikrer en bærekraftig utvikling og som bidrar til å skape verdier langs kysten. Norge skal være verdensledende på havbruk, og vi må ruste oss for å møte både nåværende og fremtidige utfordringer, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Havbruksmeldingen skal bygge videre på det arbeidet som er gjort av Havbruksutvalget, som leverte sin utredning i september 2023. Utredningen er nå på høring, og fristen for å gi innspill er 2. januar.

- Havbruksutvalget har gjort en grundig gjennomgang av tillatelsessystemet i oppdrettsnæringen. Vi skal følge opp utredningen og høringsinnspillene når vi tar fatt på arbeidet med en ny melding, sier fiskeri- og havminister Myrseth.

Fiskeri- og havministeren varsler at arbeidet vil starte tidlig neste år.

- Havbruksnæringen utvikler seg i et imponerende tempo. Det er nesten ti år siden en melding om havbruk ble lagt frem for Stortinget, så det er absolutt på tide med en ny gjennomgang, sier fiskeri- og havministeren.