Havbruksnæringen ga innspill til politikerens havspolitikk. Foto: Sjømat Norge

- Tørr å sats på havet!

Norge trenger økt høsting og mer matproduksjon fra havet. Det var noe av innholdet da havnæringen gav innspill til politikerne om en ny havpolitikk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Aller viktigst er det at fiskeri- og havbruksbedriftene får styrket konkurransekraft gjennom gode rammevilkår.

Inger Marie Sperre, styreleder i Sjømat Norge var tydelig da hun torsdag morgen gikk på talerstolen foran statsminister Erna Solberg og partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen var lederne i Norsk olje- og gass, Norges Rederiforbund, Sjømat Norge, Fiskarlaget og Norsk Industri som  la frem et felles innspill til regjeringens og partienes arbeid med ny havpolitikk. Dette skriver Sjømat Norge i en pressemelding.

Verdens fremste

Innspill fra næringene relatert til havet kom i dag med innspill til havspolitikken. Foto: Sjømat Norge.

I møtet med, og i mestringen av havet, har Norge utviklet kompetanse og næringer som i dag er i verdensklasse, sier Sperre og legger til at og satse mer på dette i fremtiden.

- Sjømatnæringen, skipsfart, offshoreolje- og gassvirksomhet, med tilhørende landanlegg og leverandørindustri, sysselsetter hundretusenvis av nordmenn, og bidrar med en verdiskaping som gjør det mulig å ha et av verdens høyeste velferdsnivå. Norge skiller seg fra de fleste andre land ved at vi har en vesentlig del av verdiskaping og sysselsetting i havrelatert næringsliv.

Lederne for de fem organisasjonene mener at fremtidens havnæringer i hovedsak vil utvikle seg basert på allerede eksisterende næringer, og i samspillet og skjæringspunktet mellom disse. Et hovedelement i havpolitikken må derfor være å legge til rette for positiv utvikling av eksisterende næringer. En målrettet satsing på og fortsatt utvikling av havnæringene vil bidra til økt økonomisk vekst og sysselsetting i Norge i lang tid fremover.

- Politikerne må tørre å satse på havnæringene og de må hele tiden ha konkurransedyktige rammevilkår og lave kostnadsnivå som grunnlag for alt arbeidet, sier Sperre

Konkurransekraft

Både i regelverksutformingen og teknologiutviklingen mener Sjømat Norge at det må sikres at konkurransekraften til norsk sjømatnæring opprettholdes.

- Vi kan ikke risikere at villfisk landes i våre naboland og produksjonen av oppdrettsfisk flyttes til andre land. Det er viktig å understreke at en sterk sjømatnæringsklynge i Norge forutsetter en sterk norsk havbruksproduksjon og fiskeriaktivitet, sier Sjømat Norges styreleder.

I innspillet trekker Sjømat Norge også frem.

Norge kan som sjømatnasjon bidra til samlede lavere klimautslipp gjennom å legge til rette for økt sjømattilførsel til markedene.

Sjømatnæringen har også de beste forutsetningene til å bygge subsidiefrie bioøkonomiske aktiviteter i Norge. Det "grønne skiftet" må legge særlig vekt på eksportrettede næringer som kan tilføre landet nye inntekter.

Det må finne sted en klar prioritering av de norske offensive handelspolitiske interessene.

Sjømat Norge understreker også sterkt behovet for en mer kunnskapsbasert, effektiv og enklere forvaltning.