Administrerende Direktør. Inge Berg Nordlaks. Foto Nordlaks.

Inge Berg drømmer om å bygge havfarmer

Administrerende direktør og eier, Inge Berg, oppsummerer fjoråret som et svært godt år når en ser på pris og markedssiden. Selv drømmer han om å bygge havfarmer dag og natt. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Fjoråret ble et svært godt år når en ser på pris og markedssiden. Min bekymring er imidlertid kostnadsveksten og nedgangen i produksjon. Det er en stor utfordring at vi ikke har fleksibilitet når en skal jobbe med kunder og marked. Jeg mener det er en provokasjon at dette er blitt et miljøspørsmål, men slik er det og det må vi bare lære oss å leve med, sier Nordlaks-sjef Inge Berg til kyst.no.

Han sier at utfordringen videre vil være å få en kunnskapsbasert luseforvaltningsdebatt hvor smittepress og påvirkning på villaks settes i fokus.

- Det må ikke bli slik som det er i dag hvor en ensidig fokuserer på lusenivå per fisk. Alle må bidra i kampen mot resistent lus og for høyt kjemikalie forbruk med påfølgende dyrevelferds utfordringer. Bare det å få en saklig kunnskapsbasert debatt synes nå relativt fjern, sier Berg til kyst.no.

Når det gjelder eksportmarkedet ser han både positive og negative sider.

- Det er et fantastisk marked og gode priser. Derfor er det veldig frustrerende å ikke ha full produksjon i anlegget, sier Berg.

Selskapet har per i dag permitteringer ved slakteriet og foredlingsanlegget.

På spørsmål om gode løsninger i forhold til lus, svarer Berg raskt at løsningen er sonedrift og brakklegging.

Nordlaks sin nye havfarmer skal se slik ut. Foto: NSK Ship Design.

- Vil dere investere i f.eks Thermolicer, Skamik, Helixir for å få bukt med luseproblemene?

- Ja, Eidsfjord Sjøfarm har tatt et initiativ til dette som vi er med på, sier han.

Drømmer om havfarmer

- Jeg drømmer om å bygge Havfarmer dag og natt, sier han ved spørsmål om videre satsingsplaner.

Marine Harvest gikk forrige uke ut og sa de satser ca 600 mill på det lukkede anlegget Egget fra Hauge Aqua, og har derfor søkt om hele 14 utviklingskonsesjoner.

- Hva tenker du om satsingen til Marine Harvest på det lukkede anlegget "Egget"? 

- Det blir spennende, og jeg ønsker de lykke til.

Når det gjelder konkurranse om utviklingskonsesjonene, sier Berg: - Jeg håper hvert prosjekt blir individuelt vurdert og da kan jeg ikke se at det er noen konkurranse i våre prosjekter.