Triploid laks. Foto: Kåre Storsæter, Havforskningsinstituttet.
Triploid laks. Foto: Kåre Storsæter, Havforskningsinstituttet.

– Steril, rømt laks unngår elvene

Dermed reduseres også risikoen for overføring av eventuell smitte til villfisk og for at den sterile fisken kan lure villaks til å gyte, ifølge Havforskningsinstituttet.

Publisert

I en artikkel på forskning.no skriver de at det nå viser seg at steril fisk ikke svømmer opp i elvene i like stor grad som annen rømt oppdrettsfisk.

I perioden 2007–2014 gentestet forskerne nesten 4000 rømte oppdrettslaks i 17 elver.

– Vi har tidligere dokumentert at norsk havbruksnæring samlet har produsert cirka to prosent triploid fisk på naturlig måte i det samme tidsrommet som vi undersøkte de 17 elvene, sier forsker Kevin Glover ved Havforskningsinstituttet.

– Likevel fant vi kun 0,18 prosent triploide rømlinger i elvene. Dette betyr igjen at rømt triploid laks bare er en tiendedel så motivert til å vandre opp i vassdrag som vanlig oppdrettslaks, sier Glover, som leder for det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt fisk.

Triploid laks vet ikke at den skal «hjem»

Årsaken til at triploid laks ikke vandrer opp i elvene, kan være så enkel som at den ikke blir kjønnsmoden. Dermed er den heller ikke motivert til å ta turen innom elven.

– Når laks først begynner å kjønnsmodne, er den på beitevandring ute i havet. Laksen begynner å tenke at det er på tide å svømme tilbake til elven der den ble klekket noen år tidligere for å gyte.Hos triploid laks uteblir kjønnsmodningen. Dermed får de heller ikke et signal om å svømme «hjem», forklarer Glover.

I praksis betyr den lave andelen triploid laks i elvene at dersom hele næringen hadde produsert kun slik laks, hadde antall rømlinger i elvene gått ned til omtrent en tiendedel av det forskerne finner i dag.

Siden den triploide fisken er steril, kan oppvandring av slik fisk naturlig nok heller ikke føre til mer genetisk innblanding i de ville bestandene.

Har dokumentert innkryssing tidligere

Tidligere har forskere ved Havforskningsinstituttet dokumenterte at rømt oppdrettslaks har krysset seg inn i flere bestander av villaks, og i februar leverte Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) en rapport som dokumenterer at det har foregått innkryssning av rømt oppdrettslaks i et stort antall bestander.

– Siden vi vet at det foregår innkryssning av gener fra oppdrettsfisk til villfisk, er det viktig å se etter tiltak som kan redusere risikoen for at oppdrettslaks blander seg inn i ville bestander, sier Glover.

– Steril triploid laks er et tiltak som næringen undersøker som en mulig løsning av en betydelig miljøutfordring.

Må finne løsninger

Overgang til produksjon av triploid laks har lenge vært vurdert som et konkret tiltak mot innblanding av rømt laks i ville bestander.

– Utfordringene med rømt oppdrettslaks kan ikke bare løses med forskning på de mulige genetiske konsekvensene som rømt laks har på ville bestander.

– Denne forskningen er meget viktig for å dokumentere tilstander, og den øker forståelsen vår av eventuelle konsekvenser av oppdrett, men det er like viktig å finne løsninger på problemene, avslutter Glover.