Ett middel hadde 100 prosent effekt mot lus, men det oppfordres til å begrense bruken.

Beregnet effekten av ulike lusebehandlinger

En ny studie har beregnet effekten av 10 forskjellige lusebehandlingsmetoder. Det nye legemiddelet med imidakloprid var nesten 100 prosent effektivt mot lus. Medikamentfrie metoder drepte 70-80 prosent av lusene.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Veterinærinstituttet på sine sider.

Forskere fra Norsk Regnesentral og Veterinærinstituttet har beregnet behandlingseffektiviteten til 10 ulike lusebehandlinger. Beregningene ble gjort på grunnlag av data fra 90 oppdrettsanlegg med fulle produksjonssykluser fra 2017 til 2020. Studien er en del av FHF-prosjektet LuseKontroll og er publisert i tidsskriftet Aquaculture.

70-80 prosent effekt av ikke-medikamentelle metoder

De vanligst brukte metodene var termiske, mekaniske og ferskvannsbehandlinger og disse var 70-80 prosent effektive. Det vil si at antallet lus i gjennomsnitt ble redusert med mellom 70 og 80 prosent av en slik behandling. Av de legemidlene som har vært lenger på markedet var det fortsatt relativt god effektivitet av di- og teflubenzuron og hydrogenperoksid. Behandling med azametofos, emamektinbenzoat og pyretroider var inntil 50 prosent effektive. Det er kjent resistens mot alle disse legemidlene, likevel blir de brukt i en viss utstrekning.

Viktig å begrense bruken

Medikamentelle behandlinger med det nye legemiddelet imidakloprid var nesten 100 prosent effektive.

- Selv om dette legemiddelet har veldig god effekt, er det viktig å begrense bruken av det. Lakselus kan utvikle resistens mot legemidler og hyppig bruk fremmer denne utviklingen, sier forsker Kari Olli Helgesen ved Veterinærinstituttet.

Kunnskap om effektiviteten til de ulike behandlingene er viktig for å gjøre gode kost-nytteavveininger, der en også tar hensyn til for eksempel de velferdsmessige effektene av lusebehandlinger og resistensutvikling.