Justeringer av grensen på 500 meter bør revurderes dersom det kommer ny kunnskap om spredning og/eller effekter av legemidler som endrer risikobildet, mener HI. Foto: Havforskningsinstituttet.
Justeringer av grensen på 500 meter bør revurderes dersom det kommer ny kunnskap om spredning og/eller effekter av legemidler som endrer risikobildet, mener HI. Foto: Havforskningsinstituttet.

- Innfør H2O2-forskriften så raskt som mulig

Havforskningsinstituttet støttet Nærings- og fiskeridepartementets forslag om å forby åpen badbehandling i anlegg nærmere enn 500 meter fra rekefelt.

Publisert Sist oppdatert

Nærings- og Fiskeridepartementet sendte i oktober på høring tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg. Høringsfristen  gikk ut 15. november.

I sin høringsuttalelse skriver Havforskningsinstituttet at de mener at forslaget og tiltaket som er foreslått kan redusere potensielle miljøeffekter ved medikamentell badbehandling mot lakselus, og støtter derfor det foreslåtte tiltaket. Svaret er signert forskerne Ann-Lisbeth Agnalt, Carsten Hvingel, Jan Atle Knutsen, Tore Kristiansen, Ole Samuelsen og Guldborg Søvik.

- Endringsforslaget innebærer at oppdrettsanlegg som ligger i eller nærmere enn 500 meter fra rekefelt og/eller gytefelt må bruke brønnbåter i badbehandling mot lakselus. Justeringer av grensen bør imidlertid revurderes dersom det kommer ny kunnskap om spredning og/eller effekter av legemidler som endrer risikobildet, skriver de.

De påpeker at generelt sett kan en si at påbud med brønnbåtbehandling ved bruk av hydrogenperoksid vil føre til høyere risiko for forøket dødelighet og dårligere fiskevelferd.

- Vi har imidlertid ikke veldig god statistikk når det gjelder sammenligning av dødelighet mellom hydrogenperoksid behandling i brønnbåt og presenning. I Havforskningsinstituttets Risikovurdering av norsk 3 fiskeoppdrett fra 2016 viser dataene (basert på oppdretternes egne månedlige rapporteringer) relativ lik dødelighet for begge metoder i behandlingsmåneden, men større langtidseffekter av behandling i brønnbåt, skriver de.

Ferskvann mot AGD

Videre skriver instituttet at behandling med hydrogenperoksid er uansett en metode med relativt risikofylt behandling, særlig for syk fisk og spesielt ved temperaturer over 10 grader C.

- Så en bør om mulig velge andre behandlingsmetoder for syk/svekket fisk. Når det gjelder behandling med hydrogenperoksid mot AGD så viser resultater fra Veterinærinstituttet (Rapport 10/2017) at behandling med ferskvann er minst like effektivt og mer skånsomt og bør om mulig velges.

Så snart som mulig

I høringsbrevet fra departmentet ber man høringsinstansene å vurdere om tidspunktet for innføring er hensiktsmessig.

- Havforskningsinstituttet støtter at forskriften innføres så snart som praktisk mulig, er deres klare konklusjon.