Trafikklyssystemet avgjør mulighet for vekst ut fra påvirkning fra lakselus på vill laksefisk. Fotomontasje av Kyst.no
Trafikklyssystemet avgjør mulighet for vekst ut fra påvirkning fra lakselus på vill laksefisk. Fotomontasje av Kyst.no

Nå kan grenseverdiene for trafikklyset bli endret

Etter at villaksen ble betegnet som nær truet av Artsdatabanken, kan Nærings- og fiskeridepartementet måtte justere grenseverdiene for trafikklyssystemet.

Publisert

Det ble nylig kjent at villaksen nå betegnes som nær truet og er på Artsdatabankens rødliste for første gang, noe som skapte debatt blant aktørene i havbruksnæringen.

Fra aktører i næringen har det blitt påpekt at rødlistingen samsvarer dårlig med at antall gytelaks i elvene ikke har gått ned de siste årene.

Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken og Snorre Henriksen, prosjektleder Norsk rødliste for arter i Artsdatabanken ønsket derfor i et debattinnlegg å oppklare hvorfor villaksen er på rødlisten. Forklaringen mener de blant annet man finner i at innsiget, det vi si antall laks som kommer fra havet inn til elvene, har gått tilbake i perioden. 

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP