Se risikorapporten i opptak

Lakselus, rømt oppdrettslaks og dødelighet hos oppdrettsfisk er bare noe av det du kan lese om i årets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett. Over kan du se fremleggelsen i opptak.

Publisert Sist oppdatert

I år har Havforskningsinstituttet delt rapporten inn i produksjonsområder slik at det skal bli enklere å få et totalbilde – og sammenligne mellom de ulike områdene.

- Vi håper at den nye inndelingen gjør det enklere å få oversikt over det overordnede risikobildet i hvert av de 13 produksjonsområdene, sier Ellen Sofie Grefsrud som er redaktør for rapporten.