Havmerden sett fra Sørburøy. Foto: Kyst.no

Nå svømmer det fisk i havmerden

Konsernsjef i Salmar Trond Williksen, bekrefter at den første fisken nå er på plass i Ocean Farm 1.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Det stemmer at den første fisken nå er kommet i merden. Operativt gikk dette fint og slik vi hadde tenkt oss det, sier Williksen til kyst.no, uten å utdype dette videre.

Konsernsjefen var selv ute og besøkte havmerden tirsdag denne uken.

- Vi var innom merden og fikk et første inntrykk om bord, etter at den er ferdig oppankret og i ferd

Trond Williksen med flere på Sørburøy før avreise til Havmerden tirsdag. Foto: Kyst.no

med å gå inn i den operative pilotfasen, forteller han.

Fokus fremover blir operasjonalisering av den nye teknologien sammen med biologi.

- Vi vil høste erfaringer og få kunnskap om drift med et nytt teknologisk konsept ute i havet, legger han til.

Havmerden var på plass på lokaliteten i Frohavet femte september. Siden da har det vært arbeidet med klargjøring for fisk, og stor interesse rundt merden.

Ocean Farm 1 er det første utviklingskonseptet realisert i Norge og verdens første offshore havmerd.

Tidligere saker om havmerden: