Høsting av tare hos Sulefisk. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Høsting av tare hos Sulefisk. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Havtare får etablere tareoppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at Havtare AS gis tilsagn om tillatelse til oppdrett av makroalger i Sogn og Fjordane.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet søkte i august i fjor om tillatelse til å etablere tareoppdrett ved lokaliteten Flatøyna i Gulen kommune.

Ifølge vedtaket fra departementet er lokaliteten plukket ut i samråd med kommune på bakgrunn av eksisterende kystsoneplan. Lokalitetene ligger også i naturlige vekstområder for flere tarearter.

Opptil 500 tonn

Det omsøkte arealet er oppgitt å være 230 dekar med en planlagt årlig produksjon på 100-500 tonn.

Selskapet har fått tillatelse til oppdrett av både sukkertare (Saccharina latissima), fingertare (Laminaria digitata), blæretang (Fucus vesiculosus), søl (Palmaria palmata), butare (Alaria esculenta), grisetang (Ascophyllum nodosum), stortare (Laminaria hyperborea) og tunikat arten (Ciona intestinalis).

Driftsformen er beskrevet som et påvekstanlegg/bøyestrekkanlegg for makroalger/tare og tunikater i sjø.

- Kimplanter/stiklinger kjøpes av lokal produsent. Kimplanter på 1 cm festes til tau på spoler som settes ut i sjø på lokalitet for påvekst til høstbar størrelse, heter det i vedtaket.

- Godt egnet lokalitet

Daglig leder i selskapet Bård Johannesen har tidligere fortalt Kyst.no at kommunen har kjempegode forutsetninger for dyrking av tare.

- Lokaliteten er godt plassert ute i havet og området har mange lokale artar tare, så ein har god tilgang på desse, sa han.

Johannesen viste også til at en ikke trenger dype lokalitetar for tareoppdrett, som en gjerne gjør for laks.

- Desse områda var difor ledige, og me håpar å få opp næringsverksemd i området, la han til.