Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen
Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen

Nesten tredoblet omsetning på ett år

Gode investeringer førte til et godt år og en solid økonomisk vekst for Hellesund Fiskeoppdrett.

Publisert Sist oppdatert

Hellesund Fiskeoppdrett ligger ved Gamle Hellesund i Lillesand kommune og har drift på to lokaliteter – Risholmen og Auenes. I tillegg eier de 75 % av oppdrettsselskapet Korshavn Havbruk AS og 100 % av oppdrettsselskap SørVest Laks AS. På den måte har konsernet virksomhet i tre kommuner på Agder. 

Selskapet har levert et solid resultat i 2018. Omsetningen i fjor lå på 59,5 mill mot ca 24 mill i 2017, dette utgjør omlag 35,5 mill. Driftsinntektene har endret seg betydelig fra – 2,4 mill i 2017 til 30,4 mill i fjor.  Årsresultat for selskap og konsern ble hhv. 39 millioner kroner.

Nøkkeltall for 2018 og 2017:
Nøkkeltall for 2018 og 2017:

Nye investeringer

Ifølge årsberetningen har konsernet økt sin samlede produksjonskapasitet til 2 388 tonn gjennom kjøp av 48 tonn nytt konsesjonsvolum (2 %). Det er også investert betydelig i nytt produksjonsutstyr ved kjøp av en ny 11 x 6,5 meters arbeidsbåt med navn Hugo.

- Anlegget ved Risholmen er helt oppgradert og det er også foretatt viktig vedlikeholdsarbeid på sjø og land gjennom året, skriver selskapet.
Morselskapet har brukt totalt 1 034 tonn fiskefôr som tilsvarer en produksjon på ca 1 000 tonn fisk. Tilsvarende tall for hele konsernet er 3 400 tonn for og 3 100 tonn fisk produsert.

- Rekordhøye finansinntekter og gode priser på slaktet laks har sikret et bra overskudd for selskapet, skriver de i årsberetningen.

Godt miljø og ingen rømming

Selskapet har rutiner på overvåking av utslipp fra oppdrettsfisk i form av ekskrementer og fôrrester. Det gjennomføres rutinemessige prøver (MOM-undersøkelser) iht. myndighetskrav. Det er ikke brukt medikamenter til bekjempelse av sykdom eller parasitter. 

- Generell miljøstatus blir overvåket og dokumentert gjennom miljøundersøkelser som gjennomføres iht. norsk standard av Bioconsult AS, sist sommeren 2018. Anleggenes tekniske standard er også kontrollert og godkjent av eksterne kontrollorgan.

Alle lokaliteter er oppgradert teknisk de siste årene og har gyldig anleggssertifikat, og det har ikke vært noen rømminger av fisk i 2018. 

Det er totalt tre ansatte i selskapet og ti ansatte i hele konsernet. Selskapet melder at de har vært ingen sykefravær i fjor og at arbeidsforholdene anses som gode.