Havforskningsinstituttet overvåker mengden lus på vill laksefisk. Bildet er tatt på feltarbeid i Etne. Foto: Rune Nilsen, Havforskningsinstituttet

Varmere klima gir mer lakselus

Når klimaendringer fører til høyere sjøtemperatur vil lakselusen trives bedre. Det vil gi betydelig høyere smittepress på både villfisk og oppdrettsfisk.

Publisert Sist oppdatert

- Resultatene våre viser at det kan bli vanskeligere å drive bærekraftig oppdrett i et fremtidig varmere klima, sier havforsker Anne Sandvik på HI sine sider.

En temperaturøkning på to grader er ansett som realistisk. Dersom temperaturen i sjøen for eksempel øker fra 9 til 11 grader er det estimert at det vil gi en dobling av smittepresset fra lakselus.

Temperaturen avgjør hvor fort lusene vokser

Sjøtemperaturen er avgjørende for hvor fort lakselus utvikler seg fra egg til voksen lus.

- Om vinteren når det er kaldt i sjøen utvikler lakselusene seg sakte. Det kan ta flere «ekstra» uker før de har utviklet seg fra larve til voksen. Etter hvert som temperaturen stiger utover våren og sommeren, går utviklingen stadig raskere. Lusene vokser og formerer seg altså raskere i varmt enn i kaldt vann, forklarer Sandvik.

Flere faktorer gir mer lus

Når sjøtemperaturen øker som følge av klimaendringene, vil det ifølge de nye forskningsresultatene få flere følger for lakselusa:

  • det klekkes flere luselarver i anleggene (forutsatt at antall lus per fisk er uendret)
  • larvene utvikler seg raskere til det smittsomme stadiet (dermed vil flere larver overleve fram til dette stadiet)
  • lusa sin evne til å feste seg på fisken øker med høyere temperatur

- Alle disse faktorene bidrar i samme retning til økt smittepress, men resultatene fra denne studien viser at det er den økte evnen til å feste seg på fisken som kommer til å bidra mest.

Modellene viser problemene og gir løsninger

For å komme fram til resultatene har forskerne blant annet brukt spredningsmodellen til Havforskningsinstituttet.

- Den viser hvordan lakselus sprer seg fra gitte punkt, for eksempel et oppdrettsanlegg. Den samme modellen blir brukt i den nasjonale overvåkingen av lakselus på villfisk, sier Sandvik.

I modellen er det tatt høyde for blant annet ulike biologiske forutsetninger og temperatur.

- Når vi endrer temperaturen som er lagt inn i modellen, ser vi hvordan luseproduksjonen og spredningsmønster endrer seg som en følge av det.

Modellen kan også brukes til å finne løsninger:

Resultatene fra denne studien vil være et viktig bidrag når nye forvaltningsstrategier som skal sikre bærekraftig vekst i et klima i ending skal planlegges.

- Vi kan for eksempel se om det finnes enkeltanlegg som smitter et stort område med lakselus, da kan det være en løsning å flytte akkurat dette anlegget eller bruke teknologi som luseskjørt eller lukkede anlegg for å redusere utslippene av lus, eller det kan være mer omfattende endringer i produksjonen som skal sjekkes, avslutter Anne Sandvik.