Frank Nilsen fra Sea Lice Research Centre i Bergen.

Ekspertgruppe skal se på data for lusepåvirkning

Professor Frank Nilsen skal lede ekspertgruppen som skal gi en faglig vurdering av effekten av lakselus på vill laksefisk. Med seg har han eksperter fra ulike norske forskningsmiljøer, det kommer frem i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Før jul ba Nærings- og fiskeridepartementet Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) om å oppnevne en styringsgruppe for vurdering av lusepåvirking.

Tester data fra produksjonsområdene

Styringsgruppen har nå opprettet en ekspertgruppe som skal gjøre en overordnet analyse av all tilgjengelig kunnskap. Mye av denne kunnskapen er beskrevet i rapporten "Kunnskapsstatus som grunnlag for kapasitetsjustering innen produksjons-områder basert på lakselus som indikator". Mange norske fagmiljøer bidro til rapporten, og de er også involvert i det videre arbeidet som nå skjer, skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Målet er å gi anbefalinger til styringsgruppen om lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde. Hovedvekten skal legges på villaks.

Hva er usikkerheten?

Ekspertgruppens arbeid skal bygge på dokumenterte data og resultater fra relevante forsknings-, overvåknings- og utviklingsprosjekter. Det skal spesielt redegjøres for usikkerheter i vurderingene, som skal angis for hver enkelt måleparameter.

Ekspertgruppen skal i første runde analysere overvåkningsdata fra 2016 og andre relevante data. Styringsgruppen kommer til å levere et råd til Nærings- og fiskeridepartementet i løpet av våren. Når overvåkningsdataene for lakselussituasjonen i 2017 er klare, skal ekspertgruppen gjøre en ny analyse.

Brett sammensatt gruppe

Ekspertgruppen er ledet av Frank Nilsen, som er professor i fiskehelse på Universitetet i Bergen, hvor han også leder lakselussenteret (SLCR). De øvrige ekspertene er Knut Wiik Vollset (Uni Research), Harald Sægrov (Rådgivende Biologer), Ingrid Ellingsen (SINTEF), Ole Ugedal og Bengt Finstad, (begge NINA), Peder Jansen og Anja Kristoffersen (begge Veterinærinstituttet) og Anne Sandvik og Ørjan Karlsen (begge Havforskningsinstituttet).