Lakselus. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.
Lakselus. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.

Mye lakselus også i sommer

I perioden da laksesmolten vandret fra elvene og til havs var det mye lakselus fra Rogaland til og med Trøndelag. - Dermed har utvandrende smolt i denne delen av landet sannsynligvis fått mye lus på seg. Utover sommeren har mengden lakselus økt langs det meste av kysten, noe som sannsynligvis har hatt negativ effekt på bestandene av sjøørret og sjørøye i mange områder, melder Havforskningsinstituttet (HI).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Selv om mengden lus har vært noe lavere i Nord-Norge, er det sannsynlig at både laks, ørret og røye har fått lus på seg i løpet av våren og sommeren 2016. I flere av de undersøkte områdene ble det registrert mer lus i år enn i fjor, melder HI på sine hjemmesider.

Disse resultatene er publisert i en rapport som nylig er overlevert til Mattilsynet. I rapporten presenteres foreløpige data fra den nasjonale overvåkingen av lakselus på villfisk.

Alle tallene i rapporten gjelder antall lus på vill laksefisk (laks, sjøørret og røye). Selv om tallene viser at det er mye lus på villfisk, kan oppdrettsfisk i samme område ha lite lus. Det kommer av at oppdretterne er pålagt å holde antall lus på fisken i anleggene under et bestemt nivå, og derfor gjennomfører avlusing av fisken ved behov. Likevel gjør antallet fisk i oppdrettsanleggene langs kysten at utslipp av lakselus fra oppdrettsanlegg kan være en vesentlig bidragsyter til antall lakselus som kan infisere villfisken.

Den nasjonale overvåkingen av lakselus ledes av Havforskningsinstituttet og har i 2016 blitt gjennomført i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), UNI Research Miljø og TF Aquaconsult. Feltarbeidet er gjennomført fra slutten av april til siste del av august.

- Stasjonene der overvåkingen gjennomføres er valgt for å dekke flest mulig områder, men også for at forskerne skal kunne verifisere lakselusmodellen. I denne rapporten er det ikke gjort noen vurdering av sammenheng mellom funn i felt og resultat fra modellen, dette vil bli publisert i sluttrapporten som kommer i desember, skriver HI.