Tegning av Proximars anlegg i Japan. Kilde: Proximar
Tegning av Proximars anlegg i Japan. Kilde: Proximar

Disse skal levere produksjonstakene til Proximars anlegg ved Fuji-fjellet

Proximar Seafood AS, har inngått avtale med HighComp AS for kjøp av produksjonstanker i GRP (Glassfiber Reinforced Polyester) til sitt første produksjonsanlegg som er for tiden under bygging i byen Oyama, ved foten av Fuji-fjellet i Japan.

Publisert

Kontraktsverdien er omtrent 50 MNOK.

Ifølge en pressemelding gir HighComps GRP-løsning høy slagfasthet, finish av høy kvalitet, en levetid på over 50 år og et lavt CO2-fotavtrykk.

Tankenes størrelser varierer fra 3 til 18 meter i diameter.

Byggingen av Proximars anlegg er forventet avsluttet i tredje kvartal 2023.

- Vi satser på en årlig produksjon av 5 300 tonn (HOG) atlantisk laks per år fra trinn 1 anlegget ved Fuji, som skal gå fersk til det japanske markedet samme dag som fisken slaktes, forteller konsernsjef Joachim Nielsen i Proximar.

De første leveransene av tankene vil bli gjort tidlig i 2022, i samsvar med med Proximars byggeplan. I tillegg til tankene, vil HighComp levere utstyr til både klekkeri- og yngelanlegg, samt postsmolt-avdelingen.

- Forberedelsene til byggingen startet som planlagt 19. mars, og vi jobber som planlagt både med hensyn til tid og kostnad, sier Proximar-direktøren videre.

Den totale byggefasen vil vare i 28 måneder. Grunnarbeidet startet i begynnelsen av mai, og de første rørinstallasjonen fra Aqua Maof startet i begynnelsen av juni sammen med betongarbeider for sålen og biofilteret.