Slik skal Hitra kysthavn og Industripark se ut når ferdig i 2018. Illustrasjon: Hitra kommune.
Slik skal Hitra kysthavn og Industripark se ut når ferdig i 2018. Illustrasjon: Hitra kommune.

Ny kysthavn vil ha "kolossal betydning for havbruksaktører"

Etableringen av Hitra kysthavn og industriområde er i full gang, og sentrale aktører fra havbruksnæringen har allerede sikret seg tomt. - Dette er det anlegget som fylkesmannen i Sør-Trøndelag har benevnt som det største enkeltvise næringsutviklings-prosjektet i Midt-Norge i moderne tid, sier kommunalsjef for plan, sier Dag Robert Bjørshol til kyst.no.

Publisert

Dag Robert Bjørshol er kommunalsjef for plan, landbruk og miljø i Hitra kommune. Han er tydelig på hva som er motivasjonen for den storstilte utbyggingen på Jøsnøya ved Hitra.

- Rundt 20 prosent av Norges produksjon av laks eller 250 000 tonn, til en verdi på cirka 14,3 milliarder produseres i området, som bare er bebodd av rundt 10 000 innbyggere. Grunnet veibelastning og ulykkesbilde på veinettet ønsker vi å flytte transporten fra veien til havet, sier Bjørshol til kyst.no.

Dag Robert Bjørshol. Foto: Hitra kommune.
Dag Robert Bjørshol. Foto: Hitra kommune.

Stor skala

Samlet er det nå investert mellom 300-350 millioner fra Hitra kommune i området på utbygging av havn, vannforsyning og infrastruktur. Vannverks-utbyggingen var spesielt utfordrende med en prislapp på cirka 100 millioner.

- Samlede investeringer på første byggetrinn både offentlig og i privat regi antas å være 2-2,5 milliarder kroner og er ventet å gi rundt 800 ansatte. Stimuleringsmidler er bevilget gjennom nasjonal transportplan, for sjøverts uttransportering av laks. Det jobbes, konstaterer han.

Det er med bakgrunn i den stor lakseproduksjonen i området, og gunstig plassering langs skipsleia som har gjort at akkurat dette området har blitt valgt.

(Teksten fortsetter under bildet)

Hitra kysthavn og industriområde, med etablerte bedrifter til høyre. Skjermdump: Vindfang.
Hitra kysthavn og industriområde, med etablerte bedrifter til høyre. Skjermdump: Vindfang.

Over 600 dekar

Området er delt i to, der den ene sonen kategoriseres som kysthavn og den andre som industriområde. Området er på over 600 dekar, og nå ser det også ut til å bli en utvidelse.

- Det reguleres også for tiden inn nye 200 dekar areal ved havna, etter innspill fra interesserte aktører. Per dags dato har vi klart og ledig areal i industriparken nær lakseslakteriene.

Både Lerøy Midt og Marine Harvest ønsker å åpne slakteri ved anlegget. Tidligere i år å besluttet Lerøy å legge ned både slakteriet på Dolmøya og administrasjon og videreforedling på Hestvika, for å sammenslå all aktivitet på Jøsnøya.

- Dette er det anlegget som fylkesmannen i Sør-Trøndelag har benevnt som det største enkeltvise næringsutviklings-prosjektet i Midt-Norge i moderne tid. Det vil ha kolossal betydning for havbruk, da det blir en konsentrasjon av aktører som en ikke finner andre plasser i Norge, både da foredlingsbedrifter, underleverandører og servicebedrifter.

Arbeidet i gang

Per i dag Marine Harvest, Lerøy Midnor og Brødrene Sunde, Bewi (isoporfabrikanter) kjøpt tomt i industriområdet. I tillegg er Aqua Group AS allerede etablert i området sammen med verkstedavdelingen til Lerøy Midnor Midt, og en del mindre virksomheter. Bachke & Co ferdigstilte også et fryseanlegg på 4 000 kvadrat i desember 2015 ved kaiområdet.

- Forventet oppstart av produksjon i de nye fabrikkene er satt til våren 2018, som tilsvarer en byggestart av på høstparten 2016/ vinteren 2017.

Ved kaiområdet er det også inngått en intensjonsavtale med GasNor om etablering av en LNG-terminal for leveranse av gass til skip og industripark.

- Høyspent, gassledning og bredband er lagt frem til industriparken. Nytt vannbehandlingsanlegg og ledningsnett er under etablering og vil bli sluttført i 2016, sier han.

Slik så det ut i mai 2016 fra dronen. Foto: Vindfang.
Slik så det ut i mai 2016 fra dronen. Foto: Vindfang.

Det jobbes også parallelt med sjøverts-transport av laks fra regionen til Europa.

- Vi har opprettet kontakt med mottakshavn i Danmark, informerer Bjørshol.

  • Bak-arealet ved kaiområdet er opparbeidet av Hitra kommune mens Kristiansund og Nordmøre Havn har montert selve kai-fasilitetene.
  • Havna ble åpnet for bruk 16. oktober 2014 og forvaltes av Kristiansund og Nordmøre Havn.