HMS på merdkanten. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.
HMS på merdkanten. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.

- Havbruksnæringen forbereder seg på nye krav

Arild Rød i Sjømat Norge er klar på at utviklingen med sikkerhetskrav som havbruksnæringen er inne i, betyr at næringen sammen med myndigheter må komme frem til nye løsninger. - Det er ikke bare økte og strengere krav som fremmer sikkerheten, sier han. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Arild Rød, fagsjef maritim i Sjømat Norge. Foto: Privat.
Arild Rød, fagsjef maritim i Sjømat Norge. Foto: Privat.

For to år siden uttalte Sjømat Norge at det ikke fantes spesifikke felleskrav til HMS og sikkerhet i oppdrettsbransjen. Siden da har mye skjedd på regelverkssiden for arbeidsfartøyene i havbruksnæringen.

Dette betyr blant annet at folk i havbruksnæringen kurses som aldri før.

- Sjøfartsdirektoratet har kommet inn med flere krav for alle båter over åtte meter som også brukes av røkterne på havbruksanleggene. Det innebærer bl.a. krav til bygging, dokumentasjon, sikkerhetsopplæring og sikkerhetsstyringssystem (sikkerhetsrutiner) som skal innfris allerede i dag, oppsummerer Arild Rød som er fagsjef maritim i Sjømat Norge.

I tillegg peker han på at næringen forbereder seg på maritime sertifikatkrav for førerne av disse båtene.

- Også utviklingen innenfor utstyr-, teknologi- og servicenæringen bidrar til å øke sikkerheten for de ansatte på merdkanten.

Legges ned mye HMS-arbeid

Selv om Sjømat Norge ikke sitter med detaljkunnskaper om medlemmenes HMS-arbeid, er deres klare inntrykk at det legges ned mye arbeid på dette området.

- Generelt hilser næringen de nye sikkerhetskravene velkommen. Det er imidlertid viktig at de sikkerhetskrav som et tilpasset større fartøy forholdsmessig justeres slik at de også er praktisk gjennomførbare på disse mindre fartøyene, påpeker Rød.

Sjømat Norge er også opptatt av at mange års praktisk erfaring skal kunne erstatte deler av kravene til formell kompetanse.

- Sett i lys av den utvikling havbruksnæringen er i nå, er det svært viktig at HMS-bestemmelsene henger med. Det er en fare for at bestemmelser blir utdaterte når utviklingen går raskt. Da mener vi det er viktig at myndigheter og næring har en god dialog og godt samarbeid for å utmeisle et riktig og fremtidsrettet regelverk.

- Bekymret for dobbelt tilsyn

For tiden er Sjømat Norge blant annet bekymret for at både Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet skal føre tilsyn mot akkurat de samme områdene, men med forskjellig regelverk.

- Det er i så fall svært dårlig ressursutnyttelse og uforutsigbart for bedriftene. Her er vi imidlertid i en god dialog med myndighetene for å finne gode løsninger, legger han til.

Sjømat Norge mener det ikke bare er økte og strengere krav som fremmer sikkerheten.

- I tillegg må en ha et kunnskapsbasert og enhetlig tilsyn, slår Rød fast.