Kenneth Myklebust fra Hofseth Aqua tester nå ut en enhet som skal suge lusen ut av vannmassene før den når laksen. Foto: Privat.

Tester ut «vannavluser»

Nauplius Solutions tester nå ut en vannavluser-komponent for en ny type merdløsning som både skal redusere lakselus og produksjonskostnader.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tidligere i år skreiv Kyst.no en sak at Kenneth Myklebust sammen med Idar Andre Olsen i Hofseth Aqua, utviklet en ny driftsløsning for åpne merder.

Les også: Vil få kontroll på lakselusa med kombinert merdløsning

Hofseth Aqua AS med aktører fra utstyrsleverandørsiden, etablerte firmaet Nauplius Solutions AS, på bakgrunn av løsningen som omtales som en «Flytende fòr og arbeidsmodul» for bedret kontroll med lus og kostnader i lakseproduksjonen.

Slik ser vannavluserenheten ut. Foto: Nauplius Solutions.

Nå testes deler av løsningen omtalt som vannavluser/notrenser ut på Hofseth Aqua sin lokalitet Vindsnes.

- Det testes ut delkomponenter først, da vi vil starte med å få solgt disse som enheter, for å finansiere det store prosjektet da det er såpass fremtidsrettet og vil koste en del, forteller gründer Kenneth Myklebust til Kyst.no.

Han legger til at den nå testes ut i stålmerder.

- Vi har ingen annen type lusebekjempelse i denne merden, for å få best mulig dokumentasjon. Vi har Stingray lasere i noen andre merder og bruker eventuelt Optilice om det trengs, legger han til.

Selvgående

Vannavluser-komponenten er en selvgående enhet som skal suge lakselusen ut av vannmassene i merden.

- Lusen blir sugd inn i en filterpose som går 4,35 meter ned i merden, med hull på 150 mikrometer, da det er dette som trengs for å holde på lakselusen.

Han tror løsningen kan bidra til kontroll på lusa og videre vekst i oppdrettsnæringen.

- Vi tester ut til vi får de svarene vi trenger og de godkjenningene vi må ha, eksempelvis innen fiskehelse og for godkjenning av komponenten i merden. Så langt synes flere å være positive og vi har allerede gode resultater å vise til, sier Myklebust, uten å avsløre noe mer.

Skisse av fullstendig merdløsning. Kilde: Kenneth Myklebust

Komprimert løsning

Det er innen områdene begroing, logistikk og fôring de teknologiske innsatsfaktorene i løsningen er.

- Det er et totalprinsipp og multiverktøy som vil samle og komplimentere arbeidsoppgavene som vi mener er sentrale i lusebekjempelsen på et aktivt og preventivt nivå, samtidig som vi modulerer utfôringsenheten i en og samme enhet, som arbeidsmodul til lusebekjempelse, har Myklebust tidligere forklart

- Nøkkelmotivet til en slik komprimert løsning er å komme inn på selve arbeidsområdet som er fisken, nota og fôringen. På bakgrunn av kjente problemstillinger med nota som groe, dagens fôringssystemer, logistikkutfordringer og kostnadsdrivere som gjentatte avlusinger og innleid materiell/personell samt følgene av dette, mener vi at vårt bidrag vil kunne begrense de tap og ressursbruk næringen opplever i alle ledd.

Tanken er spesial bygget flytemodul plassert inne i notsirkelen. Modulen blir posisjonert via fjernstyring og kan flyttes rundt i hele arealet etter hvilken arbeidsoppgave den skal utføre. Det vil bli montert 360 graders bevegelige kraner med winch på kransen av modulen som vil brukes til arbeidsfunksjoner og nothold.

Den har også en flytende fôrtank, som har utfôring gjennom et rør i senter av tanken, under lusebeltet. Her skal LED-lys gjøre det mulig å øke fôringstiden, solcelle-paneler og batteri kan energien som trengs for å drifte den.

- Den siste tiden har vi sett flere gode resultater innen undervannsfôring, så det er en god komponent å ha med. Fordelen med bevegelig og justerbar utfôringsposisjon vil også kunne gi store besparelser ved stømutsatte lokaliteter, mener Myklebust.

Patentsøkt

Han legger til at løsningen har flere miljøfordeler som blant annet ingen utslipp av nanoplast fra fôrslanger, ingen forurensning fra diesel aggregater, reduserte intervaller på notbytte og redusert fare for utslipp til miljø.

- Man får også redusert fare for rømning i tillegg til reduserte intervaller for avlusning da løsningen er forebyggende.

Det er også sendt inn patentsøknad på konseptet og de har satt opp en egen nettside for å gi oppdateringer på det som skjer gjennom konseptet.