Kenneth Myklebust fra Hofseth Aqua har utviklet en merdløsning for å redusere lusekostnader. Foto: Privat.

Vil få kontroll på lakselusa med kombinert merdløsning

Kenneth Myklebust har med Idar Andre Olsen i Hofseth Aqua, utviklet en ny driftsløsning for åpne merder. Denne skal ifølge gründeren redusere lakselus og produksjonskostnader betraktelig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hofseth Aqua AS har med aktører fra utstyrsleverandørsiden nylig opprettet firmaet Nauplius Solutions AS, på bakgrunn av løsningen som Myklebust omtaler som en «Flytende fòr og arbeidsmodul» for bedret kontroll med lus og kostnader i lakseproduksjonen.

– Teknologien i løsningen er kjent, men kombinasjonene av løsningene i ett konsept er nytt, forteller Myklebust til Kyst.no.

Han sier at næringen ønsker å komme bort fra kostnadskrevende lusebehandlinger, og at fokuset på forbyggende tiltak øker i takt med økte kostnader og store tap som følger med avlusingsbehandlingen.

- Ringvirkningene av lusebehandlingene er enorme på både tap av tilvekst, og dårligere fôrfaktor på toppen av økt dødelighet, dårlig fiskehelse og reduserte utsett, mener Myklebust.

Skisse av merdløsningen. Illustrasjon: Kenneth Myklebust.

Komprimert løsning

Det er innen områdene begroing, logistikk og fôring de teknologiske innsatsfaktorene i løsningene er.

- Det er et totalprinsipp og multiverktøy som vil samle og komplimentere arbeidsoppgavene som vi mener er sentrale i lusebekjempelsen på et aktivt og preventivt nivå, samtidig som vi modulerer utfôringsenheten i en og samme enhet, som arbeidsmodul til lusebekjempelse.

- Nøkkelmotivet til en slik komprimert løsning er å komme inn på selve arbeidsområdet som er fisken, nota og fôringen. På bakgrunn av kjente problemstillinger med nota som groe, dagens fôringssystemer, logistikkutfordringer og kostnadsdrivere som gjentatte avlusinger og innleid materiell/personell samt følgene av dette, mener vi at vårt bidrag vil kunne begrense de tap og ressursbruk næringen opplever i alle ledd, forklarer Myklebust.

Tanken er spesial bygget flytemodul plassert inne i notsirkelen. Modulen blir posisjonert via fjernstyring og kan flyttes rundt i hele arealet etter hvilken arbeidsoppgave den skal utføre. Det vil bli montert 360 graders bevegelige kraner med winch på kransen av modulen som vil brukes til arbeidsfunksjoner og nothold.

Suger lus ut av vannmassene

Løsningen består også rent praktisk av blant annet  en vannbehandlingsenhet med flere egenskaper. Den tar oksygenrikt vann fra dypet og pumper opp mot overflaten, kombinert med oksygenering om nødvendig.

Myklebust forklarer at enheten hjelper også til med å bringe overflødig fòr oppover i vannmassen igjen. Den suger også partikler og skitt ifra notveggen, som samles i et påmontert oppsamlingsfilter. Også frittsvømmende lus og lus-egg i merden skal suges ut av vannmassene og samles i oppsamlingsfilteret.

- Teknologien med vannflytting er utviklet gjennom mange år og velutprøvd, legger han til.

Lusesugere skal installeres i merdløsningen. Illustrasjon: Kenneth Myklebust.

Undervannsfôring

Den har også en flytende fôrtank, som har utfôring gjennom et rør i senter av tanken, under lusebeltet. Her skal LED-lys gjøre det mulig å øke fôringstiden, solcelle-paneler og batteri kan energien som trengs for å drifte den.

- Den siste tiden har vi sett flere gode resultater innen undervannsfôring, så det er en god komponent å ha med. Fordelen med bevegleig og justerbar utfôringsposisjon vil også kunne gi store besparelser ved stømutsatte lokaliteter, mener han.

Patentsøkt

Myklebust legger til at løsningen har flere miljøfordeler som blant annet ingen utslipp av nanoplast fra fôrslanger, ingen forurensning fra diesel aggregater, reduserte intervaller på notbytte og redusert fare for utslipp til miljø.

- Man får også redusert fare for rømning i tillegg til reduserte intervaller for avlusning da løsningen er forebyggende.

Forrige uke ble det sendt inn patentsøknad på konseptet og planene om realisering er godt i gang.

- Vi tenker å kjøre et tradisjonelt løp og vil begynne å bygge den komplette prototypen, forhåpentligvis med støtte av Innovasjon Norge om kort tid. Vi ønsker selvsagt å teste ut konseptet på Møre hvor vi holder til. Vi har troen på denne løsningen, opplyser Myklebust.