Visningsanlegget til Nekton Havbruk i øykommunen Smøla i Møre og Romsdal.

Kritisk til avvikling av visningstillatelser

- Dette er svært relevant og lærerikt for studentene. Jeg anbefaler at ordningen med visningsanlegg fortsetter, skriver Øystein Klakegg ved Høgskolen i Molde, i sitt høringssvar.

Publisert Sist oppdatert

I Havbruksutvalgets NOU 2023:23 foreslås det å avvikle visningstillatelsene.

Øystein Klakegg er førsteamanuensis i marine næringer ved Høgskolen i Molde. I sitt høringssvar skriver han at deres elever de siste årene har besøkt Nekton sitt visningssenter på Smøla i 1. semester av sin utdanning.

I øykommunen Smøla finner man nemlig Møre og Romsdals eneste visningssenter og visningsanlegg for havbruk. 

- Dette har vært særdeles verdifullt for studentene. Det er noe helt annet å se akvakultur i virkeligheten enn å bli fortalt om det i klasserom, skriver Klakegg.

Les også: Vil flytte mer av laksetransporten til sjø

- Svært relevant og lærerikt

Det at det finnes visningsanlegg rundt omkring i landet mener han gjør det mye enklere for studenter, men også andre interesserte å se hvordan akvakultur drives. 

- Vi vil også nevne at Nekton er svært positive, ikke bare viser de oss matfiskanlegg som ligger inne i visningskonsesjonen, de tar også med studentene til et av deres settefiskanlegg slik at studentene får praktisk innblikk også i settefiskproduksjenen, understreker han i sitt høringssvar.

Videre skriver Klakegg at ut fra emne evalueringene studentene gjør av emnene, viser at det studentene er mest fornøyde mer er nettopp ekskursjonene til visningsanlegget til Nekton.

- Dette er svært relevant og lærerikt for studentene. Jeg anbefaler at ordningen med visningsanlegg fortsetter, skriver han avslutningsvis.

Finansiere gode formål

Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, som er leder for Havbruksutvalget, har tidligere fortalt til Kyst.no at man kan oppnå betydelige inntekter til fellesskapet ved å selge kapasitet som ordinære tillatelser gjennom auksjon, heller enn å dele ut som særtillatelser.

- Disse inntektene kan så benyttes til å finansiere gode formål over offentlige budsjetter, for eksempel god undervisning innenfor akvakultur (heller enn at denne aktiviteten finansieres gjennom tildeling av verdifull tillatelse).

Nøstbakken sa at man også må merke seg at utvalgets forslag innebærer å forenkle tillatelsessymet ved blant å gjøre tillatelsene mer generiske. Å redusere bruken av særtillatelser sier hun bidrar til dette. 

- Dersom man fjerner visningsanlegg, vil man ikke da fjerne gode kunnskapsformidlere fra næringen og ut mot den vanlige mannen i gaten?

 - Selv om vi fjerner visningstillatelsene, så er det ingenting i veien for at næringen fortsetter med å tilby mannen i gaten en visningsopplevelse. Dersom det ikke er lønnsomt for den enkelte virksomhet å drive med visning uten støtte, kan næringen samarbeide for å finne løsninger, sa hun i intervjuet.