Bilde fra oppdrettslokalitet Reinsnes i Sortland.

Holmøy-konsernet omsatte for 2,4 milliarder

Holmøy konsernet omsatte for 2,4 milliarder norske kroner i 2022 og leverte et årsresultat etter skatt på 492 millioner. Dette er en økning fra 2021, hvor omsetningen var på 1,9 milliarder med et resultat etter skatt på 385 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Fra Holmøy konsernet ble det i 2022 betalt 496 millioner inn til statskassen, for kjøp av rettigheter for å produsere laks på eksisterende lokaliteter, og 137 millioner i bedriftsskatt.

- Vi har investert tungt de siste årene og bygger nytt lakseslakteri til 1 milliard som vil stå ferdig i 2024. Dette vil gi oss ytterligere 60-70 helårige arbeidsplasser. Vi kjøpte også produksjonskapasitet for laks i 2022 for nesten 500 millioner. Årsresultatet forsvarer på en god måte investeringene vi har gjort, sier daglig leder i Holmøy Maritime AS, Kay Arne Nygård.

Fra slakteriet som bygges på Holmen i Vesterålen.

- Som sjømatkonsern har vi en klar strategi på fornyelse og utvikling. Med et skjerpet skattetrykk fra 2023 gjennom innføring av grunnrenteskatt, samt skjerpet skatt på det lokale eierskapet (formuesskatt) gjør at vi nå er inne i en prosess med å revidere de fremtidige satsningene. Når overskudd blir mindre, blir det enkelt og greit mindre å bruke på utvikling i kyst Norge, og nye arbeidsplasser i fremtiden, sier Nygård.

- Oppsummert har vi et årsresultat som vi er stolt av. Bak dette resultatet ligger det en fantastisk innsats fra våre 270 ansatte, påpeker, Kay Arne Nygård.

- Så har vi fortsatt en sterk tro på Norsk Sjømatnæring, og det vi holder på med. Vi venter derfor spent på utviklingskonsesjonene for prosjektet Eidsfjord Giant som ligger til ankebehandling i departementet. Vi skal være en del av fremtiden i Norsk havbruksnæring, om vi får lov, avslutter Nygård. 

Daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm AS, Roger Simonsen.

Slaktet 20 000 tonn laks

I datterselskapet Eidsfjord Sjøfarm ble det omsatt for 1,4 milliarder norske kroner i 2022 og selskapet fikk et årsresultat etter skatt på 335 millioner.

I 2022 ble det slaktet ca. 20 000 tonn laks, noe som er 2000 tonn lavere enn 2021.

- Årsresultatet for laksen må ses i sammenheng med svært gode priser i hele 2022. Mye av prisøkningen skyldes en svak norsk krone mot euro/dollar. Vi har også hatt god drift gjennom hele året og sammen med dedikerte ansatte drifter vi miljømessig og økonomisk godt, noe som gjenspeiles i resultatet for 2022 sier daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm AS Roger Simonsen