Det politisk uavhengige kontrollorganet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet gir utredningen av grunnrenteskatten på havbruk gult lys.
Det politisk uavhengige kontrollorganet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet gir utredningen av grunnrenteskatten på havbruk gult lys.

Regelrådet mener utredning av lakseskatten har svakheter

Regelrådet, som har som jobb å ta stilling til om konsekvensene for næringslivet i konsekvensutredninger er blitt tilstrekkelig kartlagt gir regjeringen gult lys på hvordan de utredet grunnrenteskatt på havbruk.

Publisert Sist oppdatert

Med høringsfrist onsdag har mange aktører avgitt høringssvar til Finansdepartementet. En av de som har ytret sin bekymring for grunnrenteskatten er Regelrådet. De savner blant annet hvilke konsekvenser innføringen vil få for mindre oppdrettere.

Regelrådet er et politisk uavhengig forvaltningsorgan, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, som skal bidra til økt verdiskapning ved at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Et av høringsinnspillene er fra det statlige organet Regelrådet, som kommer med kritikk til Finansdepartementets prosess og utredning av lakseskatten.

– Lovforslaget er generelt godt utredet, men utredningen har svakheter, sier leder for Regelrådet, Sandra Riise, til E24.

Det var E24 som først omtalte saken.

Se hele Regelrådet sitt Høringssvar her.