Illustrasjonsbilde: En disk med norsk laks.

Sjømatrådet har levert innspill om grunnrenteskatt

Finansdepartementet har bedt Norges sjømatråd om innspill til den foreslåtte grunnrenteskatten for havbruk. Dette høringsnotatet er nå ferdigstilt og sendt til regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

- Høringsfristen er offisielt 4. januar, men vi har prioritert dette arbeidet før jul slik at Finansdepartementet kan begynne å se på våre innspill så snart som mulig, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Har belyst markedssituasjonen

Denne uken leverte Sjømatrådet et dokument på over 20 sider med sine vurderinger om hvilken påvirkning en grunnrenteskatt kan ha på norsk lakseeksport.

- Vi har jobbet innenfor vårt mandat og bestillingen fra finansministeren, og det er å belyse markedssituasjonen for laks og vurdere hvilken effekt lakseskatten kan få på den. I høringssvaret har vi lagt størst vekt på forslaget om normpris og fradragsmulighet for eksportavgift, slik det er foreslått for FOU-avgiften, sier Christian Chramer.

Christian Chramer, Norges sjømatråd.

Sjømatutsendingene er koblet på

I prosessen med høringsnotatet trekker han spesielt frem Sjømatrådets utsendinger i markedet.

- Våre kontorer i utlandet har bidratt med unik kunnskap og innsikt fra sine markeder. De sitter tett på vareflyten og har sammen med vårt analyseteam vurdert hvilke effekter den foreslåtte grunnrenteskatten kan få for norsk laks, sett fra et markedsperspektiv, sier Chramer.

Høringssvaret fra Sjømatrådet kan leses i sin helhet her.