Tor Einar Horsberg fra NMBU. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Tor Einar Horsberg fra NMBU. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Frykter temperaturtolerante lakselus - like bekymringsfullt som legemiddelresistens

I noen områder har det vært nødvendig å skru opp temperaturen i Thermoliceren over anbefalte verdier for å få forventet effekt av avlusingen. - Dersom det viser seg at lakselus faktisk har opparbeidet en arvbar toleranse mot varmt vann i noen områder, er dette like bekymringsfullt som utviklingen av resistens mot kjemiske midler, sier Tor Einar Horsberg, professor i veterinær farmakologi ved NMBU til kyst.no

Publisert

Thermolicer er en av de mekaniske avlusingsmetodene som har blitt tatt hyppig i bruk langs norskekysten de siste to årene. Ifølge produsenten Steinsvik har de levert over 30 avlusere med ulik kapasitet til avlusing av både laks og regnbueørret i både Norge og utlandet.

Fisken blir avlust ved hjelp av varmt vann med 90 % reduksjon på lakselusen i alle stadier. Ifølge produsenten har maskinene også avlust over en million tonn fisk på en 12 måneders periode.

Les også: – Ikke unaturlig med høyere behandlingstemperatur på høsten

For å redusere bruken av kjemikalier og opprettholde en effektiv produksjon, er det også blitt vanlig at man gjerne punktavluser enkelte merder på lokalitetene, noe som betyr nærmest kontinuerlig avlusing i enkelte områder i perioder med høyt lusepress.

Kyst.no har de siste månedene fått flere meldinger om at det har vært nødvendig å skru opp temperaturen i Thermoliceren over anbefalte verdier, for å få forventet effekt av avlusingen. Dette overrasker ikke NMBU professor Tor Einar Horsberg.

- Med den utstrakte bruken av dette tiltaket som har vært på Vestlandet i år er en viss nedgang i effekten som forventet, sier han.

Professoren mener klart at det er sannsynlig at lakselus også kan utvikle toleranse mot varmt vann.

- Vi har hørt om enkelttilfeller der behandlinger med varmt vann, ikke har hatt forventet effekt. Som for kjemiske midler skyldes det antakeligvis at noen temperaturtolerante parasitter overlever behandlingen og fører sine gener videre til neste generasjon, påpeker Horsberg.

Les også: Nær 400 rapporter om mekanisk avlusing på 11 uker

Men foreløpig kan en ifølge professoren ikke konkludere med at det er en arvbar, økt temperaturtoleranse.

- Det kreves adskillige undersøkelser for å finne ut av dette, slår han fast.

- Utvikler bioassay

Han forteller at etter det han kjenner til, er det ikke gjennomført undersøkelser på lakselusens temperaturtoleranse.

- Men i regi av Lakselussenteret har vi ved NMBU startet med å utvikle et bioassay for temperatur for å få på plass en objektiv testmetode, informerer Horsberg.

Les også: Enorm mekanisk avlusings-kapasitet langs Norskekysten

De forventer å ha grunnlagsdata klare i løpet av våren og vil da distribuere en testprotokoll til interesserte fiskehelsetjenester.

- Dersom det viser seg at lakselus faktisk har opparbeidet en arvbar toleranse mot varmt vann i noen områder, er dette like bekymringsfullt som utviklingen av resistens mot kjemiske midler, konstaterer han.