MSD Animal Health øker i Nord og Midt

Hulda Bysheim går fra Mattilsynet til MSD Animal Health, mens veterinær Siri Gåsnes bytter bransje fra smådyr til havbruk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi er glade for å få Hulda og Siri med på laget. De er dyktige veterinærer som vil styrke vår tilstedeværelse i regionene Nord og Midt, sier administrerende direktør Johan Kvalheim i MSD Animal Health i en pressemelding.

Flytter til Tromsø

Hulda Bysheim kommer fra stillingen som fagrådgiver og leder av fiskehelseteamet i Mattilsynet Sør og Vest. Hun er veterinær og har lang erfaring med fiskehelserelatert arbeid som soneplanlegging og lakselusbekjempelse. Hun flytter til Tromsø i månedsskiftet april/mai og vil ha kontor i Kystens Hus. Hulda blir hovedansvarlig for MSD Animal Healths kundeoppfølging i de tre nordligste fylkene.

Siri Gåsnes (t.v) og Hulda Bysheim er ansatt i MSD Animal Health.

Trondheim som base

Siri Gåsnes er ansatt som Account Manager og skal styrke Midt Norge-teamet. Hun vil være basert i Trondheim og skal sammen med regionsansvarlig Hogne Bleie sørge for kundeoppfølging og produktstøtte i regionen. Siri ble ferdig utdannet veterinær i 2014 og har siden den gang arbeidet med smådyr. Siri skal også delta på Norges første Seafood Trainee program i regi av NCE Seafood Innovation Cluster med oppstart i september.

Region Vest økte i 2015

I høst styrket MSD Animal Health region Vest, som strekker seg fra Agder til Møre. Teamleder Niels Petter Maaseide sammen med Linda Melstveit og Stein Johannessen er ansvarlig for kundeoppfølgingen i regionen. De arbeider tett med resten av kundeteamet og produktsjef Ingebjørg Sævareid.

- Mange av våre kunder benytter oss som rådgivere og diskusjonspartnere på fiskehelse. Derfor er det viktig at vi har stor kapasitet. Det er årsaken til at vi har valgt å øke bemanningen med flere veterinærer og andre fagfolk det siste året, sier Johan Kvalheim.