På lokaliteten Farmannsøya i Åfjorden er det funnet hull i tre nøter.

SalMar fikk hull i flere nøter etter stormen

Etter ekstremværet Ingunn har SalMar oppdaget hull på flere nøter på deres lokaliteter. - Årsaken til skadene og videre tiltak vil bli gjennomgått fortløpende i samarbeid med Fiskeridirektoratet og delt med bransjen for læring, sier selskapet

Publisert Sist oppdatert

- Etter ekstremværet som har herjet kysten den siste uken har løyet og det igjen er trygt for folk og ferdes på merdene, gjennomfører SalMar grundige undersøkelser av selskapets anlegg, det skriver selskapet i en pressemelding.

SalMar presiserer at selv med betydelig forebyggende arbeid i forkant av uværet er det lokaliteter der det er avdekket merder med hull. Fiskeridirektoratet er varslet om at det foreligger mistanke om at fisk kan ha rømt. Det skal foreløpig ikke blitt fanget fisk i gjenfangstgarn som er satt ut ved lokalitetene.

Tror kameravinsj laget hull

På lokaliteten Farmannsøya i Åfjorden sier SalMar det er funnet hull i tre nøter. Hullene ble oppdaget med SalMars egne fôringskamera. 

- Dykkere og fjernstyrte undervannsfarkoster ble mobilisert for inspeksjon og utbedring umiddelbart etter at være løyet. Ved dette anlegget er det nedsenket drift. Årsaken til skadene er ikke endelig avklart, men det er stor sannsynlighet for at det er biomassemålere i merdene som har skapt hull i noten. Fisken på denne lokaliteten er på ca. en halv kilo, skriver selskapet.

På lokaliteten Salatskjera i Frøya kommune ble det også oppdaget hull i en not. 

- Hull ble umiddelbart tildekt når oppdaget, og er nå reparert. Fiskeridirektoratet er også her varslet og ytterligere inspeksjoner pågår. Gjenfangstgarn har blitt satt ut. Det antas at skaden skyldes at en kameravinsj har falt inn i nota. Fisken i den aktuelle noten er ca. tre kilo, opplyser selskapet.

- Muligheten for rømming anses som liten

SalMar har også avdekket og innrapportert til Fiskeridirektoratet mindre hendelser på lokalitet Gjæsingen i Åfjord kommune og Fjordprakken i Smøla kommune. 

- På Gjæsingen er det observert to små hull i nøter. På Fjordprakken har et hoppegjerde falt ned. Også her er gjenfangstgarn satt ut, men mulighet for rømming anses som liten.

- Årsaken til skadene og videre tiltak vil bli gjennomgått fortløpende i samarbeid med Fiskeridirektoratet og delt med bransjen for læring, sier selskapet avslutningsvis.