Avlusing fordeligng av lusemiddel
Avlusing fordeligng av lusemiddel

Ber brønnbåtene holde avlusningsvannet unna rekefeltene

Havforskningsinstituttet ber brønnbåtene vise hensyn og tømme avlusningsvannet langt unna rekefeltene, melder Norges Fiskarlag på egen nettside.

Publisert

Bakgrunnen er bekymringsmeldinger fra rekefiskere i Norges Fiskarlag, som tok saken videre til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Avlusningsmiddelet kan være skadelig for reker og Fiskarlaget ber derfor nå brønnbåtene om å vise hensyn.

- Det er et fornuftig råd som gis i denne saken, sier seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Fiskarlaget til nettavisen Kyst og Fjord.

I desember i fjor sendte Fiskarlaget ut et brev til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet om at brønnbåter av forsiktighetshensyn bør unngå å tømme avlusningsvann i kartlagte rekefelt og andre fiskeområder. Direktoratet oversendte saken til Havforskningsinstituttet, som nå anbefaler at brønnbåter må tømme avlusningsvann unna rekefelt, inntil man har mer kunnskap om saken.

I sitt brev konkluderer Fiskeridirektoratet med at de i samarbeid med Mattilsynet vil følge opp denne problemstillingen videre, og formidle oppfordringen til oppdrettsselskap og aktuelle brønnbåtrederier.

-Våre føre-var-tilnærminger er altså lyttet til i denne saken. Innspillet fra Norges Fiskarlag tas nå videre på en god måte, så langt jeg kan se, sier Jan Henrik Sandberg.

Her er brønnbåten Ro Master igang med å hente fisk. Foto: Kyst.no