Rekenes veier er foreløpig for uransaklige til at forskerne vil være bastante når det kommer til årsakssammenhenger for hvorfor bestandene har svingt de senere år. Foto: Erling Svensen/Havforskningsinstituttet.
Rekenes veier er foreløpig for uransaklige til at forskerne vil være bastante når det kommer til årsakssammenhenger for hvorfor bestandene har svingt de senere år. Foto: Erling Svensen/Havforskningsinstituttet.

Godt rekefiske på Helgeland igjen - uenighet om redusert lusemiddelbruk er årsaken

Fjoråret var dårlig for rekefiskerne på Helgeland. I år meldes det om beste år på flere tiår. 

Publisert

I en sak på NRK står både rekefiskere og en mottaksleder frem og skryter av det gode rekefisket som har vært å Helgeland i år.

Rekefiskerne har i flere år ment at dårlige fangster har skyltes oppdretternes bruk av avlusningsmidler, der spesielt hydrogenperoksid har blitt pekt på som den store syndebukken.

Nå har imidlertid bruken av hydrogenperoksid falt betydelig, og i rekenæringen er man derfor ikke i tvil om at det gode fisket i år skyldes at det brukes mindre medikamenter i leselampen.

– Jeg tror bestemt at det er en sammenheng med at reka får overleve når hun får skifta skall. Vi er evig takknemlig for dette. Oppdretterne er ikke pålagt å slutte med dette av myndighetene, men har bestemt seg for å slutte med det likevel. At vi skulle få et så bra resultat så snart, hadde jeg ikke drømt om, sier daglig leder for Nord-Reker AS, Berit Holmen til NRK.

Forsker Guldborg Søvik ved Havforskningsinstituttet er imidlertid ikke like skråsikker og sier det er vanskelig å forklare de gode rekefangstene langs kysten.

Hun mener både naturlige svingninger, varmere hav og matmangel kan være deler av forklaringen til hvorfor det har gått ned og opp.

Hun påpeker at man har harr for lite kunnskap, men at det nå gjøres en stor innsats for å få mer kunnskap om kystsystemene og reker langs kysten.

– I løpet av noen år sitter vi på langt flere svar enn jeg kan komme med i dag, sier hun til NRK.