Behandling med hydrogenperoksid. Foto AQS.
Behandling med hydrogenperoksid. Foto AQS.

Skal teste ut metoder for nøytralisering av hydrogenperoksid

Kan hydrogenperoksid nøytraliseres etter bruk til avlusning av laks? Det skal NIVA nå undersøke i et nytt FHF prosjekt.

Publisert

Etter den rekordstore lakselus utlysningen som FHF hadde rett på nyåret har det nå blitt gitt tilsagn i til sammen 11 prosjekter. Utlysningen var delt inn i fire områder hvor ett av områdene var «Ved bruk av medikamentelle kontrolltiltak mot lakselus bør det etableres metodikk / teknologi som hindrer uakseptabel miljøpåvirkning».

- Redusere negativ påvirkning

Ett prosjekt har blitt gitt tilsagt innen dette området; Cleansulf som har som mål å teste ut metoder for nøytralisering av hydrogenperoksid etter avlusning i fiskeoppdrett for å kunne redusere problematikken med mulig negativ påvirkning av hydrogenperoksid på marine organismer i miljøet.

Pågår til 2021

Per i dag eksisterer det ikke slike metoder. FHF har som målsetting å kunne bidra med kunnskap til å forebygge og ha kontroll på lakselus med minst mulig håndtering av laksen og en forsvarlig medikamentbruk. I tillegg er en viktig målsetting for FHF å bidra til å redusere næringens miljømessige fotavtrykk.

NIVA, ved prosjektleder Pernilla Carlsson vil lede prosjektet som vil pågå frem til begynnelsen av 2021.