Bilde er tatt under lusetelling og velferdsscoring ombord på SLC-02 på lokalitet Gjerset. Foto: Jim Bjørkevoll

- Hydrolicer når nye høyder

SalMar Farming, Hydrolicer Production og Vamar AS har med lekter og mannskap, lykkes med å avluse stamfisk med en snittvekt på 13,5 kg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Dette er ett konkret eksempel der hardt arbeid, tålmodighet og godt samarbeid er vesentlige faktorer som har bidratt til at man har kommet i mål. Jeg er rett og slett stolt av jobben som er gjort med alle involverte parter uttaler driftsleder for SLC-02, Vegard Holm i en pressemelding.

Tre merder med en snittvekt på 13,5 kg ble avluset. En konsekvens av å bytte ut fiskepumpen, fra Aqualife til Hydroflow. Dette åpner for at man kan behandle stor stamfisk med Hydrolicer.

Hydroflow fiskepumpen er utviklet av Hydrolicer Production, Cflow og PG Flow Solutions. Første linjeoppsett og testing ble utført i samarbeide med Midt-Norsk Havbruk.

Etter godkjente tester av selve pumpen har SalMar Farming og Vamar AS vært de første til å teste pumpen sammen med Hydrolicers avlusningssystem. Flåten med det nye systemet er også brukt på to lokaliteter hos Bjørøya Fiskeoppdrett. Her er det virkelig oppnådd lovende resultater på fisk opp til 5,5 kg. Betydelig økt kapasitet, stabil effekt og svært lav dødelighet. Snitt på de to lokalitetene gir oss 50 tonn\time pr linje – 89% effekt og utrolige 0,03% dødelighet målt totalt en uke etter behandling.

– Virkelig artig når vi får disse tilbakemeldingene fra Bjørøya Fiskeoppdrett, sier han i meldingen

– Salmar Farming, Bjørøya Fiskeoppdrett og Midt-Norsk Havbruk er alle utrolig fokuserte på fiskehelse i håndteringssammenheng. Hydrolicer Production er svært glade for samarbeidet og bidragene fra disse tre selskapene for å få fiskepumpen og Hydrolicersystemet til å fungere godt sammen. Det er en gjeng med engasjerte og kunnskapsrike folk fra disse systemene som er flinke til å utfordre oss som leverandører. Dette setter vi stor pris på, å det er virkelig artig når vi sammen ser at vi lykkes, sier Odd-Einar Grøntvedt fra Hydrolicer Production i meldingen.

Åkerblå var delaktig når pumpen ble tatt i bruk. De uttaler at ved bruk av Hydroflow pumpen så oppnår man en akseptabel fiskevelferd også på stor stamfisk.