Illustrasjonsfoto. Prototype av Hydrolicer. Foto: Marine Harvest.
Illustrasjonsfoto. Prototype av Hydrolicer. Foto: Marine Harvest.

Marine Harvest med eget våpen mot lakselus

Med sjøvann som våpen har Marine Harvest region nord og trønderske gründere utviklet en ny kjemikaliefri metode for å bekjempe lakselusa.

Publisert

En prototype som gir 100 prosent kjemikaliefri behandling mot lakselus har i stillhet blitt utviklet og testet. Arbeidet er drevet frem av Marine Harvest region nord og Marine Harvests globale FoU avdeling, sammen med initiativtager og tidligere områdeleder i selskapet, Frank Øren, og seriegründer Odd Einar Grøntvedt. I løpet av året er målsetningen at metoden skal tas i bruk i fire land hvor Marine Harvest driver lakseoppdrett.

Skånsom metode

- Prinsippet til HydroLicer er enkelt. Laksen og lusas biologi utnyttes til vår fordel. Laksen har en naturlig preferanse for å svømme mot strømmen. Med en skånsom fiskepumpe transporteres laksen gjennom et rør. På veien vil laksen stå mot strømmen og passere gjennom røret med halen først. Her tilsettes sjøvann i en spesiell formasjon, men dette vannet er ikke kraftig nok til å stoppe laksen fra å passere. Lusa som er festet til laksen stoppes derimot av vannet, forklarer produksjonssjef i Marine Harvest region nord, Roger Pettersen.

Bakholdsangrep 

Bevegelig lus bruker vakuum for å feste seg til laksen, men bakkroppen til lusa er ikke festet på samme måte som forkroppen, og derfor er lusa mer sårbar dersom du manipulerer miljøet rundt bakkroppen som et bakholdsangrep

- Når laksen, med halen først, treffer veggen av vann fortsetter den fremover i røret, mens lusas bakkropp blir løftet fra fiskens overflate og vakuumet til slutt brytes. Lusa løsner fra fisken og vi kan samle den opp, mens avluset fisk går tilbake sjøen, forteller Pettersen.

Søker FoU-støtte

Erfaringene tyder at dette er mer skånsom metode sammenlignet med andre kjemikaliefrie metoder. Selskapet har sammen med gründerne nå søkt FoU-støtte fra Miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge for oppskalering fra prototype til full kommersiell størrelse:

- Det er veldig positivt at vi på så kort tid har klart å utvikle en miljøvennlig, effektiv og kjemikaliefri behandlingsmetode mot lus. Sammen med gründerne søker vi nå midler for å legge et omfattende løp for konseptet. Dette gjør vi for å sikre god dokumentasjon og raskest mulig optimalisering av metoden som både vi og andre selskap kan dra nytte av i framtiden. Dialogen har så langt vært svært positiv, forteller Henrik Trengereid, Project manager, Global FoU/teknisk avdeling.

Skal bli lusefri

Marine Harvest har satt strengere krav til lakselus enn hva norske myndigheter gjør. Selskapet har satt sine egne grenser, og teller enkeltmerder ukentlig:

- Myndighetene krever at vi iverksetter tiltak når det i gjennomsnitt er over 0,5 voksne hunnlus per laks over hele anlegget. Vi mener dette er for sent, og setter inn tiltak på de enkelte merdene som passerer 0,2 voksne hunnlus. Slik forebygger vi problemer med lus, sier Pettersen.

Marine Harvest har som visjon “å lede den blå revolusjonen”. I følge Roger Pettersen er kontroll på lusesituasjonen avgjørende for selskapets visjon.

- Vi skal knekke lakselusen uten bruk av kjemikalier. Vi tror hydrolicer kan bli et viktig verktøy for å nå vår visjon om null lus, sier produksjonssjefen.