CEO Roger Hofseth i Hofseth-gruppen ønsker å benytte Hyperthermics bioteknologi for å oppnå en miljøriktig og lønnsom behandling av slammet fra “World Heritage Salmon”. Foto: Tony Hall

Denne teknologien planlegges for et av verdens største oppdrettsanlegg på land

World Heritage Salmon bygges for å bli verdens grønneste oppdrettsanlegg. Her skal et Hyperthermics-anlegg årlig omdanne 120.000 tonn slam til energi og  salgbare proteiner inne på selve oppdrettsanlegget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Dette er en svært viktig intensjonsavtale for oss, sier Erlend Haugsbø, CEO i  Hyperthermics AS. Oppdrettsanlegg på land og anlegg med lukkede merder er et  viktig satsingsområde for selskapet. Oppdrettsnæringen gjør en stor innsats for å  bli grønnere og samtidig skape konkurransefortrinn i forhold til  produksjonskostnader, så vi ser et stort potensial her. Der er spesielt gledelig at  vi blir invitert av et lokalt selskap i Hofseth-gruppen. Prosjektet vil gi bidra til en  betydelig verdiskaping for regionen og gir både Hyperthermics og våre lokale  leverandører en unik mulighet for ytterligere innovasjon og vekst, sier Haugsbø.  

Fiskeoppdrett på land og i lukkede merder mener de gir god kontroll på oppdrettsslammet, og det er store mengder som må håndteres. Ved å omdanne slammet  til salgbare proteiner og energi på stedet, sier de at man får et godt tilskudd til driften og økte salgsinntekter. Alternativet ifølge dem er kostbar og energikrevende håndtering lokalt,  i tillegg til transport av større mengder slam for behandling et annet sted.  

Det er bioteknologien til Hyperthermics som skal skape disse verdiene.  Urbakterier benyttes til masseproduksjon av encellede organismer som dermed  beriker slammet med mer proteiner. Av det samme slammet genereres  miljøvennlig bio-hydrogen og grønn biogass som gir energi tilbake til  oppdrettsanlegget. Resultatet er en løsning som ifølge selskapet bidrar til lavere produksjonskost  for World Heritage Salmon, og en grønnere utnyttelse av ferskt, potent fiskeslam  og restråstoff.  

World Heritage Salmon skal bygges i en nedlagt olivingruve i Raudbergvika  (Røbbervika) på Sunnmøre, tett på innløpet til verdensarvområdet  Geirangerfjorden. Det stiller helt spesielle miljø- og klimakrav i planlegging,  bygging og drift.  

- Vi skal bygge det reneste oppdrettsanlegget verden har sett, sier konsernsjef  Roger Hofseth i Hofseth-gruppen. Det er spennende å ha et lokalt selskap som  Hyperthermics med oss på laget. Vi tror på selskapet og teknologien deres.  Hyperthermics kan bli en stor og viktig leverandør til oppdrettsnæringen.