Antall lokaliteter over grensen har gått ned, og befinner seg på noe lunne samme nivå som i 2019. Foto: Lars Hamre, Havforskningsinstituttet.

Flere ILA-tilfeller enn på samme tid i fjor

Det er nå få lokaliteter over lusegrensen. Samtidig har det vært en økning i antall ILA-tilfeller.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tall fra Barentswach viser at det i uke 13 var seks lokaliteter (1 %) over lusegrensen.  Dette er en nedgang fra uke 6, hvor hele 20 lokaliteter var over grensen. Sammenlignet med samme uke i fjor er nivået likt, da var 7 lokaliteter (1 %) over grensen.

To av lokalitetene befant seg i Troms og Finnmark fylke, en i Nordland, en i Møre og Romsdal, to i Vestland.

Liten økning i PD-tilfeller  

Det var i uke 13, 97 lokaliteter hvor PD blitt påvist. Det er en økning på to lokaliteter siden uke 6. I uke 13 i fjor var 124 lokaliteter i samme situasjon. Tar en med lokaliteter med mistanke om PD er antallet lokaliteter oppe i 128 mot 138 i 2019. 

Antallet ILA-tilfeller har økt fra uke 6, fra ni til 11. Majoriteten av tilfellene er i Nord. De tre siste tilfellene av ILA er i Troms- og Finnmark. Kilde: Barentswatch.

I midten av mars varslet Mattilsynet ett nytt tilfelle av SAV2 sør for Stadt. Dette var det femte tilfellet på kort tid.

Flere ILA-tilfeller

Til og med uke 13 er det registrert 11 lokaliteter med mistanke eller påvist ILA. Dette er en økning fra uke 6, da det var registrert ni tilfeller. Frem til uke 13 i 2019 var det fem lokaliteter med påvist eller mistanke om ILA.

Fire av de berørte lokalitetene ligger i Vest-Finnmark, tre i Sør-Troms, et i Nordland, et i Møre og Romsdal og to i Rogaland.

Les også: Slakter ut all fisken på ILA-mistenkt anlegg

Nedgang i rømming

Antall rømmingshendelser til og med uke 13 har vært fire, mot fjorårets 12.