Seksjonsleder i næringsavdelinga i Troms og Finnmark fylkeskommune, Gunnar Davidsson, forteller at gjennom Kystplan Troms fikk oppdrettsnæringen over 40 nye lokaliteter. Foto: Harrieth Lundberg.

Ny kystsoneplan kan gi flere nye lokaliteter

Selv om Troms og Finnmark har blitt ett fylke betyr det få endringer. Kystsoneplanleggingen går som planlagt, og i Finnmark er prosessen allerede i gang.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Den 1. januar 2020 ble Troms og Finnmark offisielt ett fylke med en kyststrekning på hele 15 699 km, om en tar med alle øyer.

Dette tilsvarer nesten 32 ganger tur/retur Oslo - Trondheim med bil, eller en biltur fra Tromsø omtrent til Johannesburg i Sør-Afrika. Kyst.no har har besøkt Troms og Finnmark fylkeskommune for å finne ut hva som skjer i denne regionen på akvakulturområdet etter sammenslåingen.

Vi møter seksjonsleder i næringsavdelinga, Gunnar Davidsson på kontoret i Fylkesbygget i Tromsø.

Hadde allerede samarbeidsavtale

Davidsson forteller at Troms og Finnmark har hatt et tett akvakultursamarbeid over tid helt siden 2010, og egen samarbeidsavtale om akvakultur i flere år. I tillegg har begge fylkene deltatt i Fylkeskommunenes akvakultursamarbeid (FAKS) fra oppstarten i 2016.

FAKS er en samarbeids- og samordnings- plattform som alle fylkeskommunene med akvakulturforvaltning deltar i.

- FAKS har i noen år hatt en egen dedikert nasjonal koordinator i 50 % stilling. Nå øker fylkeskommunen innsatsen i FAKS med to nye 50 % stillinger, sier han.

Flere lokaliteter med milliardpotensial

FAKS skal i tillegg til å sørge for en effektiv og samordnet forvaltning, også tilrettelegge for samarbeid på blant annet plansiden.

Her trekker Davidsson frem fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, spesielt rettet mot kystsoneplanleggingen.

- I 2013-15 gjennomførte vi, sammen med kommunene i Troms fylke, et prosjekt vi kalte Kystplan Troms. Den gang var det en utfordring for utvikling av både akvakultur og øvrig sjø- og kystbasert næring i fylket at det stod «så som så» med arealplanlegging i sjø.

Les hele saken her i siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett.