Lusetelling. Foto: Kyst.no
Lusetelling. Foto: Kyst.no

Nye metoder for telling og rapportering av lakselus

Mattilsynet har laget en veileder til hjelp for produsenter av nye metoder for å telle lakselus og til oppdrettsvirksomheter som skal søke om dispensasjon til å kunne bruke utstyret.

Publisert

Det er stor interesse i næringen for utvikling av nye metoder å telle og rapportere lus på oppdrettslaks. Mattilsynet er positiv til dette arbeidet.

- Nye metoder kan gi mer nøyaktige data og et mer korrekt bilde av den reelle lusesituasjonen i oppdrettsanleggene. I tillegg kan det bedre fiskevelferden ved at man ikke trenger å håndtere fisk for å telle lus, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Korrekte lusetall er viktig

Lakselustallene som rapporteres til Mattilsynet blir publisert på BarentsWatch og deles med andre myndigheter og forskningsinstitusjoner. Tallene skal gi korrekte data til modeller som estimerer lakselussmitte både for villfisk og oppdrettsfisk.

- Det er også viktig at lusetellingen forteller det riktige nivået av lakselus i hvert oppdrettsanlegg, slik at oppdrettere kan jobbe forebyggende og iverksette tiltak i god tid, sier Elisabeth Wilmann.

Gjøre det enklere å prøve ut nye metoder

I dag må man søke dispensasjon fra lakselusforskriften for å ta i bruk nye tellemetoder for lakselus. For å gjøre det enklere å søke dispensasjon og behandle dispensasjonssøknader har Mattilsynet laget en veileder.

- Veilederen beskriver søknadsprosessen og hvilke opplysninger som må inngå i dokumentasjon som er nødvendig ved slike søknader.

Mattilsynet har av konkurransemessige hensyn valgt å publisere veilederen uten først å ha den på høring hos oppdrettsnæring og leverandører.

- Dette er et nybrottsarbeid der både næring og forvaltning sammen må høste erfaring gjennom behandling av søknader, og erfaring med bruk av nye tellemetoder over tid, sier Wilmann.

I dag er det ingen godkjenningsordning eller standardisering for bruk av nye metoder for å telle lakselus. Veilederen må derfor oppdateres ved behov etter hvert som man høster erfaring.

- Vi har hatt god dialog med forvaltning, oppdrettsnæring, tjenesteprodusentene og kunnskapsinstitusjoner i prosessen for å komme videre på området. Dette er viktig også i fortsettelsen. Vi tar derfor imot innspill til veilederen, sier Wilmann.

Lakselusforskrift på høring åpner for nye metoder

Mattilsynet har nå på høring et forslag til ny lakselusforskrift. Høringsfristen er 1. juni.

Dersom forslaget blir vedtatt vil det i framtiden åpnes for nye metoder til å telle lus uten at det må søkes om dispensasjon. Mattilsynet vil da stille samme krav til dokumentasjon etter ny forskrift som det som er beskrevet i denne veilederen.