Ketil Røberg, salgs- og markedsdirektør for marine og industri i PTG og Per Johansen, vice president sales i PTG Frionordica. Foto: PTG frionordica

Skal levere komplett isanlegg til InnovaNor

PTG Frionordica skal levere is-systemer for flere millioner kroner til SalMars prestisjeprosjekt InnovaNor i Lenvik i Troms. Der er SalMar i ferd med å bygge Nord-Norges største slakte- og prosesseringsanlegg for laks.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi er svært fornøyde med at SalMar har valgt våre Finsam is-systemer til et av verdens mest avanserte anlegg for slakting og bearbeiding av laks, sier Per Johansen, vice president sales i PTG Frionordica. 

PTG skal levere ismaskiner for produksjon av 150 tonn is i døgnet, og dobbelt islager for to ganger 40 tonn, samt is-knuser og blandetank for is-sørpe som kan pumpes ut til forbruksstedene. Leveransen inkluderer is-tranport til is-dossererne i produksjonsanlegget.

70.000 tonn i året

SalMars InnovaNor vil ha en kapasitet på 70.000 tonn laks, og går alt etter planen skal anlegget stå klart i midten av neste år. SalMar investerer totalt over en milliard kroner i det avanserte anlegget som ligger i Klubben næringspark på Senja. Klubben næringspark og Lenvik er en del av nye Senja kommune.

Næringsutvikling i kystsonen

- Byggingen av InnovaNor bekrefter vår sterke tro på Troms og Senja. Her tar vi steget og bygger et anlegg som vil ha positive ringvirkninger for lokalsamfunnet i mange tiår framover, sier Frode Arntsen, konserndirektør for industri og salg i SalMar. 

- Når anlegget står ferdig får regionen et banebrytende ilandføringsanlegg for laks med slakteri og bearbeidingsavdeling, med det nyeste som finnes av teknologi og produksjonsutstyr, sier Frode Arntsen.

Stor produksjonskapasitet

SalMar har lagt vekt på at isanlegget skal ha stor produksjonskapasitet, og det har blitt stilt strenge krav til hygiene, høy driftssikkerhet og redundans, samt hypping islevering til mange dosseringspunkter som går i høyt tempo. PTG bygger på erfaringer fra tilsvarende leveranse til SalMar på Frøya i 2009. 

- At SalMar bestiller fra oss igjen, tar vi som tegn på at de er fornøyd med oss og utstyret vi leverte da. Siden den gang er produktene videreutviklet, særlig med sikte på bedre hygiene og rengjøringsvennlighet, sier Per Johansen.  

Solide partnere

PTG sine Finsam is-systemer er velprøvd teknologi. Isanlegget til SalMar skal produseres og installeres i et nært samarbeid mellom PTG sine avdelinger i Malmefjorden i Hustadvika kommune nord for Molde (prosjektledelse og produksjon, oppstart), Grimstad (kontrollsystemer) og på Finnsnes (installasjon og service).

I tillegg til ordren på isanlegget skal PTG levere varmevekslere sjøvannskjølte kondensatorer i titan til Innovanor-prosjektet gjennom Johnson Controls, som er kuldeenteprenør for kjøl og frys. 

Varmevekslerne skal anvendes til for-kjøling av laksen i kaldt sjøvann når den kommer inn til anlegget, mens de sjøvannskjølte kondensatorene skal kjøle bort all varmen fra kuldeanleggene. 

- Som Norges største kompetansemiljø innen temperaturhåndtering, blant annet med serviceavdeling på Finnsnes, er vi godt rustet til å støtte SalMar og andre bedrifter på Senja som er avhengige av perfekt temperatur i sin produksjon, sier Per Johansen.

Fremdrift

Som alle andre virksomheter arbeider PTG for å redusere risikoen knyttet til situasjonen rundt koronaviruset. 

- Vi regner ikke med at korona vil kunne påvirke fremdriften på denne leveransen da produksjonen i Malmefjorden vil skje i oktober – november i år. I tillegg er vi en tett dialog med alle våre leverandører, og vi kartlegger alternativer om noen av våre leverandører blir forhindret i å levere som forventet, sier Ketil Røberg, salgs- og markedsdirektør for marine og industri i PTG. 

- Vi følger myndighetenes anbefalinger, og tar alle forholdsregler for at våre egne medarbeidere ikke skal bli utsatt for smitte eller må i karantene, avslutter Røberg.