Foto: Mattilsynet

Mistanke om ILA i Nordland

Mattilsynet melder at det er mistanke om ILA ved lokaliteten Stangholmen i Rødøy kommune i Nordland fylke. - Lokaliteten drives av Selsøyvik Havbruk AS og Kvarøy fiskeoppdrett AS. Alle som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, skriver de.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mattilsynet mottok først februar varsel om mistanke om ILA på lokaliteten Stangholmen. Mattilsynet er på  inspeksjon ved lokaliteten andre februar og tar ut verifiserende prøver for eventuelt kunne stadfeste diagnosen. Lokaliteten ligger ca 4 km (nordvest) fra lokaliteten Ørnstolen, som fikk  påvist ILA 19. januar 2016.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på Fiskeridirektoratets interaktive kart over ILA-tilfeller.

Det vil innen kort tid opprettes kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk til og fra anlegg i havområdet. Lokale tilpasninger for topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.