Mistanke om ILA hos Lerøy Midt

Det er mistanke om ILA ved lokalitet «Langskjæra» i Frøya kommune i Trøndelag fylke. 

Publisert

Det er Lerøy Midt som driver med oppdrett av laks på lokaliteten. 

Lokaliteten «Langskjæra» driftes som en smittemessig enhet sammen med lokalitet «Langskjæra II». Dette innebærer at begge lokaliteter er omfattet av mistanken.

- Anleggene er fra før båndlagt på grunn av Bakteriell nyresyke (BKD), opplyser Mattilsynet.

Grunnlag for mistanke

Lerøy Midt AS varslet Mattilsynet 21. februar om mistanke om ILA. Mistanken er basert på resultat av PCR-analyser gjennomført etter prøvetaking på lokaliteten.

- Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA, skriver de.