Mattilsynet skriver i en pressemelding at er påvist ILA ved sjølokaliteten Sauøy i Øygarden kommune i Vestland fylke. Det er Lerøy Vest Sjø AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

ILA påvist hos Lerøy i Øygarden

Det er påvist ILA på lokalitet Sauøy i Øygarden kommune i Vestland fylke.

Publisert

Det skriver Mattilsynet onsdag.

Det er Lerøy som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Måsøval varslet Mattilsynet Region Midt 19. juni 2024 om funn forenelig med mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet Sauøy.

Mattilsynet tok ut prøver for verifisering og stadfestet ILA-diagnosen 2. juli 2024 på grunnlag av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.