Lerøy-lokalitet Djupavika.

ILA-påvisning på Lerøy-lokalitet

Det er påvist ILA på lokalitet Djupevika i Tysnes kommune i Vestland fylke. Det er Lerøy Vest som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Publisert Sist oppdatert

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 25. januar 2023 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Djupevika.

Mattilsynet tok ut prøver 2. februar for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen den 9. februar på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA og er ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.