Måsøval-lokalitet Fjølværet.

ILA påvist på Måsøval-lokalitet

Det er påvist ILA på lokalitet Fjølværet i Frøya kommune i Trøndelag fylke. 

Publisert

Det skriver Mattilsynet torsdag.

Det er Måsøval AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Måsøval varslet Mattilsynet Region Midt 24.mai 2024 om funn forenelig med mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet 26775 Fjølværet Ø.

Mattilsynet har stadfestet diagnosen 04. juni 2024, på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA virus med to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR). 

Prøvene er analysert og verifisert av Veterinærinstituttet som er nasjonalt referanselaboratorium for ILA.