Det står 396 000 fisk med en snittvekt på 5,6 kilo på lokaliteten.

Måsøval slakter ut etter ILA-mistanke

På rutinemessig screeningprøver ble det funnet ILA på lokalitet Fjølværet i Frøya kommune.

Publisert

Det skriver Måsøval i en børsmelding mandag.

Selskapet opplyser videre at det tas ut verfiseringsprøver som senere vil kunne fastslå mistanken. Måsøval forholder seg likevel til mistanken som om det var en påvisning, og har innført tiltak for å redusere smitte. 

- Måsøval planlegger slakting av lokaliteten for å redusere den biologiske risikoen. Det står 396.000 fisk med en snittvekt på 5.6 kg på lokaliteten. 

Måsøval skriver at lokaliteten var opprinnelig planlagt utslaktet i uke 26 og slaktingen vil derfor ha begrenset påvirkning på volum og kostnader, og forventes ha liten effekt på pris.