Det er mistanke om ILA på Mowi lokaliteten Mefaldskjøret i Nordland.

ILA-mistanke på Mowi lokalitet i Nordland

Mattilsynet melder om mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke.

Publisert Sist oppdatert

Mattilsynet melder det er mistanke om Ila ved lokaliteten Mefaldskjæret i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Mowi ASA.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet per e-post den 1. juli 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Mefaldskjæret. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt som overvåkningsprøver ved lokaliteten.

Mattilsynet har gjennomført inspeksjon i anlegget og tatt ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste diagnosen.

Restriksjoner

Lokaliteten er en del av tidligere etablert vernesone. Dette innebærer restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, båter og utstyr uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir verifisert av Veterinærinstituttet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Mefaldskjæret ligger i ILA-restriksjonssone i Alstahaug, Vega og Herøy kommuner. Dette er en sone opprettet rundt Blomsøråsa den 16. juni 2022, opplyser Mattilsynet.