Det er blitt påvist ILA på Mowi sin lokalitet Sandvika, i Volda.

ILA påvist på Mowi-anlegg i Volda

Det er påvist ILA ved lokalitet Sandvika i Volda kommune i Møre og Romsdal.

Publisert Sist oppdatert

Det var Patogen som varslet Mattilsynet 22. august om ILA-mistanken ved Mowi sin lakselokalitet. 

Mistanken var basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført av Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. 

Veterinærinstituttet har 31.august stilt diagnosen ILA etter analyser av prøver uttatt på anlegget 24.august.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 31. august på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.