Mowi har meldt om mistanke om ILA på lokalitet Munkskjæra.

Mistanke om ILA på Mowi-anlegg

Det er mistanke om ILA ved sjølokaliteten Munkskjæra i Frøya kommune i Trøndelag fylke. 

Publisert

Det er MOWI AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Virksomheten varslet Mattilsynet 31. mai 2024 om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Munkskjæra basert på svar på innsendte PCR-prøver. 

- Relevante prøver sendes til Veterinærinstituttet for eventuell stadfesting av diagnosen, skriver Mattilsynet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, noe som blant annet innebærer forbud mot flytting av fisk fra lokaliteten uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.