Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har påvist ILA i oppdrettsanlegg i Nordland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 28896 Stangholmen i Rødøy kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Selsøyvik Havbruk AS og Kvarøy fiskeoppdrett AS. Alle som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mattilsynet mottok 1. februar varsel om mistanke om ILA på lokaliteten Stangholmen. Mattilsynet har vært på inspeksjon ved lokaliteten og tatt ut verifiserende prøver. På bakgrunn av kliniske symptomer og analyseresultater fra Veterinærinstituttet har Mattilsynet stadfestet diagnosen ILA.

Lokaliteten ligger ca 4 km (nordvest) fra lokaliteten Ørnstolen, som fikk påvist ILA 19. januar 2016.

Undersøkelser av viruset ved Stangholmen viser at det er nær beslektet med virus påvist ved Ørnstolen. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på Fiskeridirektoratets interaktive kart over ILA-tilfeller.

Kontrollområde

Det er vedtatt forskrift om kontrollområde omkring Stangholmen og Ørnstolen samt nabolokaliteten Breivika for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk til og fra anlegg i havområdet. Lokale tilpasninger for topografi og strømforhold etc. legges til grunn for kontrollområdets utbredelse, og utstrekningen er på ca. 10–20 km fra lokaliteter med ILA-diagnose.

Les forskriften om kontrollområdet.