Lokalitet Korsneset.

ILA-mistanke i Heim, Trøndelag

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Korsneset i Heim kommune, Trøndelag. Salmar Oppdrett og Norsk Sjømat Oppdrett driver oppdrett av laks på lokaliteten.

Publisert Sist oppdatert

Det er Salmar Oppdrett og Norsk Sjømat Oppdrett som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Salmar Oppdrett varslet Mattilsynet Region Midt 05. juli om funn forenelig med mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet Korsneset.

Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved PatoGen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet opplyser at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet, for en eventuell stadfesting av sykdommen ILA.