Det meldes om ILA-mistanke på lokalitet Tobbeholmane i Austevoll.

ILA-mistanke i Austevoll

Mattilsynet melder det er innrapportert at det er mistanke om ILA ved Sjøtroll Havbruk sin lokalitet Tobbeholmane i Austevoll kommune i Vestland fylke.

Publisert

Oppdrettsselskapet Sjøtroll Havbruk varslet Mattilsynet 19. oktober 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Tobbeholmane.

Mistanken skriver Mattilsynet er basert på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA, opplyser de.