Salmar-lokalitet Fartøyvika.

Påvist ILA på Salmar-lokalitet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Fartøyvika i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Salmar Oppdrett AS.

Publisert Sist oppdatert

Salmar Oppdrett AS varslet Mattilsynet 13. januar om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet Fartøyvika. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt ut i forbindelse med fiskehelsebesøk på lokaliteten.

Salmar opplyser at det står ca. 900 000 stk laks med en snittvekt på 5,4 kilo på lokaliteten.

Da fisken er av slakteklar størrelse og allerede var på slakteplan vil dette få begrensede økonomiske konsekvenser.

Den 16. januar 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA. Veterinærinstituttet stilte ILA-diagnosen den 23. januar 2023.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 23. januar 2023 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet opplyser at anlegget er under utslakting.