Lokalitet Andal.

Mistanke om ILA i Bømlo-kommune

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Andal i Bømlo kommune i Vestland fylke. 

Publisert

Det er Varde Fiskeopprett AS, Tombre Fiskeanlegg AS og Lingalaks AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Det skriver Mattilsynet i en melding.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet 18. juni om funn forenelig med ILA på fisk ved den aktuelle lokaliteten.

Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.